Bestuur


Het bestuur van de VPGO bestaat uit:

Voorzitter:                   Dhr. J.W. van de Wetering

                                               - pensionado
                                              Nevenfuncties:
                                               - voorzitter SPG IJsselmuiden

 

Secretaris:                             Dhr. A. van Tolij
                                              e-mail: info@vpgo.nl


                                             - Overheidsfunctionaris.
                                            
Nevenfuncties:
                                            
- voorzitter SPG Hardenberg
                                            
- secretaris Stichting Landdag Oost

 

Penningmeester:                  Dhr. H. ter Harmsel

                                             - eigenaar Dental Combinatie Rijssen
                                             Nevenfuncties:
                                             - voorzitter SPG 't Leijerweerd, Enter

 

Bestuurslid:                           Mw. A. van Düren
                                             
e-mail: anneke@vpgo.nl
                                              tel.nr: 06-16752979


                                             - pensionada

                                             Nevenfuncties:
                                             - voorzitter menvereniging Achter 't Peerd, Eefde
                                             - administrateur SPG Deventer-Gorssel (onbezoldigd)
                                             - penningmeester Vrouwen van Nu afdeling Harfsen/Kring van Dorth
                                             - coördinator/lid KNHS rekenkamer samengesteld mennen
                                             - vrijwilliger Stg. Welzijn Lochem

 

 

Bestuurslid:                           Vacant

 

Kledingcoördinator:              Dhr. Th. Pol

                                            - pensionado
                                            Nevenfunctie:
                                             - penningmeester Stichting Landdag Oost